Chcete zachytiť Váš výnimočný deň na video, aby ste si ho vedeli v budúcnosti pripomínať?
Predstavím Vám moje balíčky, ale vždy je vysledné video o našej vzájomnej dohode.

Svadobné video do 30 minút:
Nič v ňom chýbať nebude len bude kratšie

Svadobné video cca 60 minút (moje najobľúbenejšie)

Svadobné video cca 90 minútové (keď sa okrem svadby oslavuje aj kadečo iné)

    VIAC MOJEJ PRÁCE